Follow

R to @RookmakerDorien: De wereld is niet met regeltjes en wetten naar de eigen hand te zetten. Een zeer kritische evaluatie van EU-wetgeving is op zijn plaats. Wat niet werkt moet weg. “In haar aanbevelingen hamert de Rekenkamer daarom op een nieuw actieplan, waarin de Europese Commissie beter in kaart brengt wat de belangrijkste obstakels voor concurrentie zijn. Ook zou de Commissie moeten bekijken op welke manier ze kan ingrijpen als concurrentie achterblijft. Ook lidstaten zouden zich wat de Rekenkamer betreft beter moeten realiseren dat de gebrekkige concurrentie een probleem is, omdat geld van de belastingbetaler op het spel staat.” @EU_Commission

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 03:42 UTC]

· · mirror-bot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU. Powered by PleromaBot, Nitter and PrivacyDev.net.