Pinned post
Pinned post

Italië: 168 snelle treinen per dag en tien jaar concurrentie op hogesnelheidslijnen een voorbeeld op mondiaal niveau. Het aantal reizigers is in de periode 2011-2019 met 120% gestegen. Maar de ticketprijzen zijn in dezelfde periode 35% gedaald. e-pages.dk/hfd/3136/article/15

🐦🔗: nitter.eu/RookmakerDorien/stat

Pinned post

Top! Oostenrijk lanceert ‘Klimaticket’: voor 3 euro per dag onbeperkt met het ov door het land volkskrant.nl/ts-b40a5f32 via @volkskrant

🐦🔗: nitter.eu/RookmakerDorien/stat

Vandaag komen weer vele aanhangers van de PMOI/MEK bij elkaar in Den Haag om tegen het misdadig regime op te staan. Het is van eminent belang dat de internationale gemeenschap de “kop van de slang” het regime in Iran, de bron van terrorisme,aan te pakken. ⁦
nitter.cz/Maryam_Rajavi

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-09 15:29 UTC]

Jong en strijdbaar!! De oppositie in Iran verdient onze steun. Delen is fijn.
Deze jonge vrouw, afgestudeerd aan de TU in Delft staat pal achter
nitter.cz/Maryam_Rajavi
en MEK. Ze roept het Westen op om direct te stoppen met de verzoeningspolitiek met het regime in Iran.

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-09 17:14 UTC]

R to @RookmakerDorien: Ingrid Betancourt wie kent haar nog?

geuzenpenning.nl/laureaten/200 sinds lang supporter en vriendin van @Maryam_Rajavi roept politici op hun verantwoordelijkheid te nemen en alles te doen wat mogelijk is om het regime in Iran te isoleren en te verwijderen. @IngridBetancour

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-09 17:19 UTC]

RT by @RookmakerDorien: Speech in the Netherlands - To restore and uphold human rights in
The most pervasive realm of human rights violations involves the continuous and institutionalized suppression of , including acts of violence and discrimination, imposition of compulsory veiling, and the tragic murder of young women for improper veiling, exemplified by cases of Zhina Amini, , and numerous other innocent women and girls facing similar fates.

🐦🔗: nitter.cz/Maryam_Rajavi/status

[2023-12-09 17:26 UTC]

RT by @RookmakerDorien: Dit is zo Nederlands. Nadat Elsevier en enkele anderen jarenlang wezen op de falende multiculturele samenleving en werden weggezet als 'domrechts' maakte de onverdachte Paul Scheffer in NRC precies dezelfde analyse. Toen kwam het thema ineens wél op de agenda. Met deze column zal het net zo gaan. Ik zie grachtengordelaars deze tekst nu delen als een nieuw inzicht, als hun ultieme boetedoening. Na jarenlang boodschappers, die deze analyse maakten en waarschuwden, te hebben uitgemaakt voor rotte vis. Ik voorspelde het na Wilders' winst, en ziehier:

🐦🔗: nitter.cz/wierdduk/status/1733

[2023-12-09 10:33 UTC]

Het oproepen tot protest in een station is een oproep tot huisvredebreuk.
Treinreizigers moeten zich veilig voelen. Geen politieke manifestaties in het station.
NS en Prorail zijn pro-Palestina demonstraties op stations zat en willen dat politie sneller ingrijpt
parool.nl/ts-bcbab791
via
nitter.cz/parool

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-08 18:29 UTC]

De VVD stemt zoals gewoonlijk met de socialisten mee: meer bureaucratie in het wegvervoer!

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 09:14 UTC]

Ursula von der Leyen is in China om de belangen van Duitsland veilig te stellen. Wopke Hoekstra laat zich ringeloren in Dubai, Charles Michel moet Orban temmen om de steun aan Oekraïne veilig te stellen en de toetreding tot de EU. Het leven van een politicus is niet altijd over rozen.
<p>
nitter.cz/vonderleyen/status/1
</p>

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 10:14 UTC]

R to @RookmakerDorien: De wereld is niet met regeltjes en wetten naar de eigen hand te zetten. Een zeer kritische evaluatie van EU-wetgeving is op zijn plaats. Wat niet werkt moet weg. “In haar aanbevelingen hamert de Rekenkamer daarom op een nieuw actieplan, waarin de Europese Commissie beter in kaart brengt wat de belangrijkste obstakels voor concurrentie zijn. Ook zou de Commissie moeten bekijken op welke manier ze kan ingrijpen als concurrentie achterblijft. Ook lidstaten zouden zich wat de Rekenkamer betreft beter moeten realiseren dat de gebrekkige concurrentie een probleem is, omdat geld van de belastingbetaler op het spel staat.” @EU_Commission

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 03:42 UTC]

R to @RookmakerDorien: Generaal Tiani annuleerde per decreet het omstreden wetsartikel 2015-036. Dat artikel verbood het vervoer van migranten naar de buurlanden Algerije en Libië, op straffe van maximaal dertig jaar cel. Zijn ministerie van Buitenlandse Zaken zegde maandag ook de samenwerking op met de Europese EUCAP Sahel- missie, die sinds 2012 lokale grenswachten en politie traint om migranten te stoppen.

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 03:45 UTC]

R to @RookmakerDorien: Verhoog nú het aantal lesuren voor taal en rekenen

+ Leeslijst
BRIEF
BRIEVEN
Auteurs
Willem Schaap
Gepubliceerd op
7 december 2023
Leestijd
1 minuut
Delen

Zoom in


Schokkend, maar niet verrassend: de PISA-2022 resultaten tonen aan dat Nederlandse leerlingen opnieuw slechter presteren op het gebied van wiskunde, leesvaardigheid en natuurwetenschappen. De vrije val bij leesvaardigheid dreigt ons richting de kelder van de internationale ranglijsten te brengen. Helaas verspilt de minister kostbare euro’s aan ineffectieve taal- en rekenprojecten, dure expertisepunten en taal- en rekencoaches. De oplossing is heel eenvoudig en kost geen extra geld: besteed op school eenvoudig meer tijd aan taal en rekenen/wiskunde, want oefening baart kunst. De lessentabel moet worden aangepast. Het aantal lesuren taal en rekenen moet voor elk vak omhoog naar 6 per week op de basisschool en naar 4 tot 6 uur per week op het voortgezet onderwijs. Zo ontstaat er ruimte om boeken te lezen, kan er ook extra aandacht besteed worden aan woordenschat, spelling en grammatica, en hebben leerlingen voldoende tijd om rekenvaardigheden in te slijpen. Dit geeft docenten, leerlingen, schoolleiding en ouders broodnodige focus. De minister heeft geen tijd te verliezen. Maak harde keuzes en houd koers. Alleen zo brengen we het onderwijs in Nederland weer naar een niveau waar we trots op kunnen zijn.
Willem Schaap

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 04:04 UTC]

Eens! vooral en eigenlijk alleen met de. eerste alinea. Helaas: paarlen voor de zwijnen naar ik vrees.
<p>
nitter.cz/nigroeneveld/status/
</p>

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 04:13 UTC]

Ondertussen in de VS: DEI Drives anti-Western ethos that has colonized large swaths of the curriculum.Elite schools once disdained Jews because they were seen as outsiders to Western civilization. Now they are reviled as that civilization’s very embodiment
wsj.com/articles/dei-drives-ca

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 04:30 UTC]

R to @RookmakerDorien: Elite Universiteiten in de VS hebben zich sinds een aantal jaren tegen de Westerse cultuur gekeerd: “Students explain that their hatreds come from what they learn in class—that the West is built on white supremacism and oppression. Israel is cast as the Western settler-colonialist oppressor par excellence.”

Het Westen maakt fouten maar heeft daarnaast verworvenheden waardoor iedereen naar het Westen trekt. Zoals vrijheid, een relatief goed rechtssysteem onderwijs gezondheidszorg et cetera. Het zijn geen vanzelfsprekende zaken. In de rest van de wereld ontbreekt dit.

De rest van de wereld maakt fouten en heeft de verworvenheden niet. Het wordt tijd dat we pal voor de verworvenheden staan die zo’n grote aantrekkingskracht op de rest van de wereld hebben.

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 04:39 UTC]

R to @RookmakerDorien: Inclusieve Gender ideologieën en identiteitsbeleid leiden tot slachtofferschap en discriminatie. @Assita_Kanko Er is bovendien weinig wetenschappelijks aan. We moeten terug naar de basis: “Solving the problems of higher ed requires rejecting this victim ideology wholesale. “Universities need to abandon the concept that they have a central role in moral education,” Lawrence Summers, a former Harvard president, told me. Donors and alumni should demand changes in governance and curricula to counterbalance the anti-Western ideology that undergirds the anti-Israel coalition. Every identity-based bureaucratic sinecure should be eliminated. Trustees and presidents should be chosen based on their determination to support humanistic learning and academic excellence, not “inclusion.” Efforts to impose such changes will be fought tooth and nail. On their success hangs a civilization. Ms Mac Donald author of “When race trumps merit”

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 04:54 UTC]

De EU-wet AI voor Artificial Intelligence is een gedrocht. Als we voor elke nieuwe technologie aparte wetten gaan opstellen tegen misbruik houden we wetgevers, advocaten en consultants aan het werk en verstikken we de economie en samenleving. Volkskrant
digitalekrant.volkskrant.nl/vo

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 05:10 UTC]

R to @RookmakerDorien: Ik wijs geregeld op het feit dat in de EU Duitsland en Frankrijk het voor het zeggen hebben. En dat is ook met de AI-wet het geval. “Hun formele argument is: strenge regels zijn slecht voor innovatie. Als Brussel systemen met een hoog risico aan banden legt, zouden Europese AI-start-ups in hun ontwikkeling belemmerd worden.

In Brussel wordt gewezen naar het Franse AI-bedrijf Mistral en het Duitse Aleph Alpha die achter de lobby zouden zitten. Startpunt van de 'keiharde techlobby' (in de woorden van Van Sparrentak) was een open brief afgelopen zomer van honderden Europese bedrijven, waaronder TomTom, Renault, Airbus en Heineken. De topbestuurders van die bedrijven stellen hierin dat de AI Act slecht is voor het concurrentievermogen van Europa.”

Maar Duitsland en Frankrijk hebben in dit geval gelijk. De EU isoleert zich en zet zichzelf op achterstand met deze AI-wetgeving. @kimvsparrentak verdedigt een slechte wet. @volkskrant @nrc @fd

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 05:15 UTC]

Show older
Mastodon

A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU. Powered by PleromaBot, Nitter and NoLog.cz.