Follow

RT by @RookmakerDorien: Dit is zo Nederlands. Nadat Elsevier en enkele anderen jarenlang wezen op de falende multiculturele samenleving en werden weggezet als 'domrechts' maakte de onverdachte Paul Scheffer in NRC precies dezelfde analyse. Toen kwam het thema ineens wél op de agenda. Met deze column zal het net zo gaan. Ik zie grachtengordelaars deze tekst nu delen als een nieuw inzicht, als hun ultieme boetedoening. Na jarenlang boodschappers, die deze analyse maakten en waarschuwden, te hebben uitgemaakt voor rotte vis. Ik voorspelde het na Wilders' winst, en ziehier:

🐦🔗: nitter.cz/wierdduk/status/1733

[2023-12-09 10:33 UTC]

· · mirror-bot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU. Powered by PleromaBot, Nitter and PrivacyDev.net.