Follow

De VVD stemt zoals gewoonlijk met de socialisten mee: meer bureaucratie in het wegvervoer!

🐦🔗: nitter.cz/RookmakerDorien/stat

[2023-12-07 09:14 UTC]

· · mirror-bot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU. Powered by PleromaBot, Nitter and PrivacyDev.net.