Show newer

.@EU_Commissionis blij met het politieke akkoord tussen
nitter.cz/Europarl_EN
en
nitter.cz/EUCouncil
over de overbrenging van afval, waardoor de EU een grotere verantwoordelijkheid voor haar afval kan nemen en haar milieu-uitdagingen niet naar derde landen kan exporteren.
1.
<p>
nitter.cz/VSinkevicius/status/
</p>

🐦🔗: nitter.cz/EU4BE/status/1725551

[2023-11-17 16:30 UTC]

R to @EU4BE: De regels zullen het ook gemakkelijker maken om afval als hulpbron te gebruiken. De overeenkomst draagt ​​bij aan het verwezenlijken van de doelstelling van de om de vervuiling terug te dringen en te bevorderen

Meer info europa.eu/!8Qhtvj
🚮♻️

🐦🔗: nitter.cz/EU4BE/status/1725552

[2023-11-17 16:30 UTC]

R to @EU4BE: .@Europarl_ENen @EUCouncil zullen de verordening nu formeel moeten aannemen, in overeenstemming met het bereikte politieke akkoord. Zodra de verordening formeel is aangenomen, zal zij in werking treden op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad.

🐦🔗: nitter.cz/EU4BE/status/1725552

[2023-11-17 16:31 UTC]

R to @EU4BE: Comme proposé par @EU_Commission en déc. 2021, la 🆕directive améliorera l'efficacité de l'application du droit pénal. Elle contribuera également à la réalisation des objectifs du .

🐦🔗: nitter.cz/EU4BE/status/1725514

[2023-11-17 13:59 UTC]

R to @EU4BE: Il appartient à présent au Parlement européen et au Conseil d'adopter formellement l'accord politique. La directive entrera en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au JO de l'UE.

Communiqué europa.eu/!pR4kcD
ℹ️ sur la directive europa.eu/!DhRDc3

🐦🔗: nitter.cz/EU4BE/status/1725515

[2023-11-17 14:03 UTC]

RT by @EU4BE: De actieve bevolking op de EU arbeidsmarkt mindert met 7 miljoen tegen 2030 bij onveranderd beleid. Migratie is deel vh antwoord met snelle erkenning van diploma’s uit niet-EU landen. We moeten ook meer onbenutte Europese talenten mobiliseren @vdab_be @ActirisBrussels @LeForem

🐦🔗: nitter.cz/SDeRynck_EU4BE/statu

[2023-11-15 17:53 UTC]

Jour 2 à Ciney! 🤩STARTECH'S DAYS!
1️⃣8️⃣0️⃣ compétiteurs 💪
2️⃣8️⃣ métiers 👷‍♂️👩‍🍳🧑‍💻💇🚚🔨🔩
5️⃣ villages 🏆
Après une première journée familiale hier, place aux écoles aujourd’hui 📚🏫
nitter.cz/worldskillsBE
nitter.cz/search?q=%23EYSkills
nitter.cz/search?q=%23AnnéeEur

🐦🔗: nitter.cz/EU4BE/status/1724116

[2023-11-13 17:24 UTC]

Bezoek van 🇪🇺 Commissaris
nitter.cz/KadriSimson
aan
nitter.cz/StadBilzen
dat in 9 maanden 63 sociale woningen energiezuinig renoveerde.
Gevolg: 60%⬇️energierekeningen.
"Een project dat navolging moet krijgen in 🇪🇺", volgens
nitter.cz/KadriSimson
.
Meer lezen
nitter.cz/Nieuwsblad_be
👉
tinyurl.com/23wh95c2
<p>
nitter.cz/KadriSimson/status/1
</p>

🐦🔗: nitter.cz/EU4BE/status/1724068

[2023-11-13 14:17 UTC]

RT by @EU4BE: in 🇧🇪

Over the weekend, our delivered its Delineation Product to assess the extent of the floods🌊 in the Westhoek Areas of Interest

As of 10 November:
➡️A flooded area of 5,516 ha has been detected

More at👇
rapidmapping.emergency.coperni

🐦🔗: nitter.cz/CopernicusEMS/status

[2023-11-13 09:27 UTC]

L'UE 🇪🇺 continue d'œuvrer sans relâche pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. 6 nouveaux vols sont prévus ces prochains jours dans le cadre du pont aérien humanitaire organisé par l'UE, depuis 🇮🇹, 🇷🇴 et 🇧🇪
europa.eu/!f69njV
nitter.cz/search?q=%23EUHumani
<p>
nitter.cz/eu_echo/status/17229
</p>

🐦🔗: nitter.cz/EU4BE/status/1722959

[2023-11-10 12:47 UTC]

R to @EU4BE: Van zodra deze wetgeving aangenomen en geïmplementeerd wordt in de EU-lidstaten, zal ze een beslissende bijdrage leveren aan ons doel om klimaatneutraal te worden tegen 2050, en aan de paraatheid en veerkracht van 🇪🇺 ten aanzien van de gevolgen van klimaatverandering

🐦🔗: nitter.cz/EU4BE/status/1722942

[2023-11-10 11:41 UTC]

Show older
Mastodon

A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU. Powered by PleromaBot, Nitter and PrivacyDev.net.