Pinned post

❗️Kolejna znacząca pomoc publiczna dla 🇵🇱 rolników została zatwierdzona, w kwocie 346 mln euro (1,5 mld zł).

Celem jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych rolników, którzy odczuwają skutki obecnego kryzysu geopolitycznego.
RT @jwojc: ❗️Kolejna duża pomoc publiczna dla 🇵🇱 rolników została zatwierdzona, w kwocie ok 1 mld euro.

Celem jest wsparcie rolników, którzy obecnie borykają się z niedoborami płynności w związku ze wzrostem kosztów nawozów oraz brakiem stabi…

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Pinned post

W dniach 6-7 września br. planowany jest mój udział w kolejnej edycji konferencji oraz , które odbędą się w @miastokarpacz na @Dolny_Slask.

🐦🔗: nitter.eu/jwojc/status/1555516

Bardzo mądre podsumowanie sporu z tymi, którym się wydaje, że ziemia rolna to powszechny towar i może służyć na przykład do rekreacji. Nie, ziemia rolna jest dobrem, które ma służyć rolnikom do racjonalnej gospodarki rolnej i dlatego nie każdy może ją kupować jak na straganie.
<div class="rsshub-quote">
Jańcio BezWodnik: @PiotrStrzembosz @padrinio @jwojc Ziemia rolna jest środkiem produkcji szczególnym -nie podlega multiplikacji -nie można jej wytworzyć -czyli jej areał jest ograniczony. Więc dostęp do dużych, zwartych obszarów rolnych jest dla ludzi którzy umieją ją prawidłowo wykorzystać. Ogrodnictwo korzysta z małych obszarów
</div>

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PekalskaDorota @cezarykrysztopa A kolegialność sądzenia to nie jest rozmycie odpowiedzialności, to jest antykorupcyjna zasada wielu oczu.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Połączenia przedsiębiorstw: Komisja warunkowo zatwierdza przejęcie Lotosu przez PKN Orlen ec.europa.eu/commission/pressc
...W związku z dyskusją przypominam komunikat KE z lipca 2020 o zgodzie na połączenie Orlenu i Lotosu oraz o warunkach tej zgody, ze względu na wymogi konkurencji.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Wśród warunków zgody KE, m. in.
"...zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z ... dużym pakietem praw zarządczych...
zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora...
zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących ok. 80 proc. sieci Lotos..."
<div class="rsshub-quote">
Janusz Wojciechowski: Połączenia przedsiębiorstw: Komisja warunkowo zatwierdza przejęcie Lotosu przez PKN Orlen ec.europa.eu/commission/pressc
...W związku z dyskusją przypominam komunikat KE z lipca 2020 o zgodzie na połączenie Orlenu i Lotosu oraz o warunkach tej zgody, ze względu na wymogi konkurencji.
</div>

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PekalskaDorota @cezarykrysztopa Tak, chcę ławników do każdej sprawy. Żebym jako sędzia (którym kiedyś byłem) miał do kogo przysłowiową gębę w czasie narady nad wyrokiem otworzyć, bo jak człowiek sam ze sobą gada i się naradza z własnym cieniem, to może mu odbić i niektórym zdaje się to przytrafia.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PiotrStrzembosz @JancioBezWodnik @padrinio W przypadku stoczni chodziło o pomoc publiczną, nic to nie miało wspólnego z kupnem, więc nietrafiony przykład. Członkostwo UE wyklucza różnicowanie praw do nabycia ziemi ze względu na obywatelstwo, ale nie wyklucza ze względu na "bycie rolnikiem" czy ze względu na sąsiedztwo.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @JancioBezWodnik @PacynaAdrian Tak, ja myślę, że nie ujmując innym, cztery zawody są zawodami ze szczególnego powołania 1) rolnik, 2) nauczyciel, 3) lekarz, 4) sędzia. Oczywiście nie znaczy to, że wszyscy wykonujący te zawody z powołania do nich trafili...

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PiotrStrzembosz @JancioBezWodnik @padrinio Panie Piotrze, nie biorę za przyznawanie (bądź nie) pomocy publicznej przed laty. Biorę współodpowiedzialność za to, jak teraz udzielana jest zgoda na pomoc publiczną dla rolników i za to, że z około 8 mld euro tej pomocy w UE-27, w Polsce wyniosła ona ponad 3 miliardy euro.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @k_krupinski @MRiRW_GOV_PL Dziękuję, Panie Konradzie. To znaczy, że producenci zbóż tracący dziś na ziarnie mogą sobie choć w części powetować straty dzięki słomie. Też przecież rolniczy produkt.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @romangrudzien No i Polska nie sprzedała Lotosu. Sprzedała z niego tylko to, co było warunkiem Komisji Europejskiej ze względu na wymogi konkurencji.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @k_krupinski @MRiRW_GOV_PL Panie Konradzie, jak coś w rolnictwie drożeje, to ci co kupują się martwią, a ci co sprzedają się cieszą. Tak zawsze było, jest i chyba nadal będzie.
Najlepiej jak ma się produkcje zrównoważoną - własne bydło, własną paszę, własną słomę, choć wiem, że to rada nie dla każdego.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PiotrStrzembosz @JancioBezWodnik @padrinio Tak, 97 % polskich rolników, tych w gospodarstwach do 50 ha (tylko 3 % gospodarstw ma powyżej 50 ha), ma dopłaty bezpośrednie na poziomie 102 % średniego poziomu w UE. Zgoda, 97 % to nie wszyscy, ale daj Boże żeby wszystkie zobowiązania były realizowane na 97 procent.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @k_krupinski @MRiRW_GOV_PL Nie polubiłem Kogla mogla i go nie oglądam. A że słoma to też pasza, dobrze wiem. Hodowca akurat może słomę przerobić na obornik i wziąć płatność za eko-schemat.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PiotrStrzembosz @JancioBezWodnik @padrinio Ale może Pan wybudować wielką przetwórnię rzepaku na olej. Rolnicy się ucieszą, a Pan więcej niż na rolnictwie zarobi, dużo więcej.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PiotrStrzembosz @JancioBezWodnik @padrinio Pod względem pomocy publicznej nierówność polega na tym, ze jedne rządy chcą swoim rolnikom pomagać a inne nie chcą. Na przykład polski chce a niemiecki nie chce.
Mówię w tym przypadku o pomocy "wojennej" z uwagi wojnę na Ukrainie.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @JancioBezWodnik @PacynaAdrian To teraz ja się z Panem zgadzam. Myślę, że klucz nie w gimnazjach, tylko w w szkołach średnich i wyższych, których na wsi nie ma, do których trzeba dojechać, a nie ma czym. Tu jest ewidentny regres w stosunku do stanu sprzed pół wieku. I tu głównie przepadają wiejskie talenty.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PiotrStrzembosz @JancioBezWodnik @padrinio Dlatego Panie Piotrze, że wytwórnię oleju można wyprodukować, a pola pod rzepak nie. Ziemia to takie dobro, którego od dawna już nie produkują.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @ItsNotEasyBut2 @cezarykrysztopa Mają inny tryb naboru sędziów, najpierw trzeba długo popracować w innym zawodzie prawniczym, żeby zasłużyć na nominację sędziowską. U nas sędzia to niekiedy pierwsza praca. Myślę, że ważniejsze jest sprawdzenie człowieka przed powołaniem niż rozliczanie po powołaniu.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PekalskaDorota @cezarykrysztopa Pani Doroto, żeby wydawać sprawiedliwe wyroki trzeba nie tylko znać prawo ale też znać życie, a z tym sędziowie, zwłaszcza młodzi miewają problem. Będąc młodym sędzią sam tego doświadczyłem, dlatego zawsze sobie ceniłem życiowe doświadczenie ławników.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Re @PekalskaDorota @cezarykrysztopa ... Prawo na przykład nie rozstrzyga, czy świadek prawidłowo rozpoznał sprawcę, czy może się pomylił, odpowiedzi na to nie znajdzie Pani w żadnych paragrafach, do tego trzeba być człowiekiem życiowo mądrym.

🐦🔗: n.respublicae.eu/jwojc/status/

Show older
Mastodon

A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU.