De EU stelt nieuwe regels voor om
nitter.cz/search?q=%23honden
en
nitter.cz/search?q=%23katten
te beschermen. 60% van alle verkoop gebeurt via internet, met veel fraude. Er zijn strengere regels nodig voor de traceerbaarheid. Ook moeten alle fokkerijen geautoriseerd zijn en worden opgenomen in een nationale database. 1/2

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173276

[2023-12-07 14:02 UTC]

R to @EUinNL: De Commissie reageert ook op het Europese ' Europa'.
De @EFSA is gevraagd om een wetenschappelijk advies uit te brengen over het welzijn van dieren die voor worden gebruikt. Op basis hiervan wordt actie ondernomen. 2/2
🔗europa.eu/!pPVfPv

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173276

[2023-12-07 14:02 UTC]

Alleen een expliciete ja is ja, zegt Eurocommissaris voor
nitter.cz/search?q=%23Gelijkhe
nitter.cz/helenadalli
. Nederland verzet zich tegen een Europese definitie van
nitter.cz/search?q=%23verkrach
. De Commissie wil wel een definitie + een minimale strafmaat in heel Europa. Lees het opiniestuk via: 🔗
brusselsenieuwe.nl/opinie-alle

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173276

[2023-12-07 14:13 UTC]

Nieuwe richtsnoeren om burgers te helpen hun EU-rechten op
nitter.cz/search?q=%23vrijverk
uit te oefenen.
Deze richtsnoeren zijn een update van de richtsnoeren uit 2009 en houden rekening met de
nitter.cz/search?q=%23diversit
van gezinnen - waaronder
nitter.cz/search?q=%23regenboo
.
Meer weten? 🔗
ec.europa.eu/commission/pressc

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173238

[2023-12-06 13:10 UTC]

nitter.cz/search?q=%23European
voelen zich EU-burgers. 🇪🇺
De nieuwe
nitter.cz/search?q=%23Eurobaro
-enquête laat zien dat een meerderheid van de burgers zich bewust is van hun
nitter.cz/search?q=%23EU
-burgerschapsrechten en het vrije verkeer waardeert. En 83% vindt dat het goed is voor de economie.
Meer info: 🔗
europa.eu/eurobarometer/survey

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173239

[2023-12-06 13:28 UTC]

Europa heeft te maken met een alarmerende toename van haatzaaiende taal en
nitter.cz/search?q=%23haatmisd
. Respect en tolerantie zijn de basiswaarden van onze samenlevingen. Dit is een oproep aan alle Europeanen om op te staan
nitter.cz/search?q=%23tegenhaa
. 🔗
ec.europa.eu/commission/pressc

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173239

[2023-12-06 13:44 UTC]

RT by @EUinNL: A fair deal for workers ✊️
Dat is wat Europa de komende jaren nodig heeft!

Zonet hebben wij onze Europese vakbondsinzet overhandigd. Bedankt Eurocommissaris @NicolasSchmitEU voor dit ontvangst.

Check hier onze eisen 👇
etuc.org/en/ManifestoEUelectio @FNV

🐦🔗: nitter.cz/petra_bolster/status

[2023-12-06 13:53 UTC]

🇪🇺30 jaar Europees burgerschap! Vandaag presenteert de Commissie een pakket maatregelen om
nitter.cz/search?q=%23EU
-
nitter.cz/search?q=%23burgersc
in de hele EU te versterken en concreter te maken voor EU-burgers.
Meer weten? 🔗
ec.europa.eu/commission/pressc

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173238

[2023-12-06 12:50 UTC]

Het vandaag verschenen verslag over het EU-burgerschap 2023 laat de vooruitgang zien die is geboekt bij het verbeteren en bevorderen van
nitter.cz/search?q=%23burgersc
, gemeenschappelijke waarden en democratische participatie in de EU.
Bekijk het verslag via: 🔗
commission.europa.eu/document/

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173238

[2023-12-06 13:02 UTC]

Vandaag is het
nitter.cz/search?q=%23WereldBo
. De EU wil met de
nitter.cz/search?q=%23bodembew
de kwaliteit van bodems verbeteren door:
- een bewakingskader te creëren voor bodems
- duurzaam bodembeheer tot de norm stellen
- verontreinigde locaties in de EU opsporen en onderzoeken
🔗
environment.ec.europa.eu/topic

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173204

[2023-12-05 14:41 UTC]

Geen sprake van aangescherpte EU-regels voor
nitter.cz/search?q=%23Friesepe
. Diverse Friese
nitter.cz/search?q=%23pepernot
bevatten te veel
nitter.cz/search?q=%23acrylami
, een stof die slecht is voor de gezondheid en waarschijnlijk kankerverwekkend. Er gelden hiervoor sinds 2018 al EU-regels.
Meer weten?🔗
europa.eu/!wRyhGx

🐦🔗: nitter.cz/EUinNL/status/173201

[2023-12-05 12:21 UTC]

RT by @EUinNL: -

is a cornerstone of the strategy to tackle

that supports the sector with accurate data for the optimal development of their farms?

Fryslân wind farm 🇳🇱, as seen by 🇪🇺🛰️

🐦🔗: nitter.cz/CopernicusEU/status/

[2023-12-05 10:20 UTC]

Show older
Mastodon

A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU. Powered by PleromaBot, Nitter and NoLog.cz.