Het staat er echt: “Zij haten ons werkelijk”. Joden Duitsland voelen zich bedreigd en alleen gelaten, vervolgt zondagseditie Frankfurter Allgemeine. “Dat rijt oude wonden open.” Indringende reportage Julia Schaaf houdt samenleving spiegel van eenzaamheid, retraumatisering voor.

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-09 08:26 UTC]

De ministers van wetenschappen van de Duitse deelstaten hebben hogescholen en universiteiten opgeroepen krachtig op te treden tegen elke vorm van antisemitisme, meldt FAZ in zaterdageditie onder kop “Israelforschung stärken”.

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 20:33 UTC]

R to @BasBelderMEP: “De campus mag geen plaats zijn voor bijeenkomsten/groeperingen, die van antisemitische of jegens Israël vijandige posities blijk geven.”
Ministers moedigen hogescholen uitdrukkelijk aan wetenschappelijk onderzoek naar Israël uit te breiden/te versterken. Waarvan akte! Nederland?

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 20:33 UTC]

“De absurditeit dat Joden in de afgelopen weken hun eigen anti-antisemitismedemonstraties moesten organiseren, schijnt niemand opgevallen te zijn”, de auteur Barbara Bisicky-Ehrlich (Frankfurt, 1974) in indringende gastbijdrage FAZ/Gevoelens van een Duitse Jodin.

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 21:05 UTC]

R to @BasBelderMEP: “Ik tel blijkbaar niet. Joden ontvangen geen meeleven. Velen van mijn Joodse vrienden heeft dat niet verrast, dat we uiteindelijk toch op onszelf alleen zijn aangewezen. Mij verging het anders. Ik was verbaasd, geschokt, ontgoocheld…”

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 21:05 UTC]

R to @BasBelderMEP: Ondanks deze “smart over het zwijgen, de leegte van de eenzaamheid” eindigt Barbara met: “Op donderdag is Chanoeka begonnen. We steken de lichtjes van de hoop aan. Am Israel Chai!”

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 21:05 UTC]

“Het lijkt wel of Hilversum niet kan geloven dat Joden de waarheid spreken, gelukkig geven ze altijd braaf door dat Hamas alles ontkent”, schrijft Nausicaa Marbe in opiniebijdrage De Telegraaf/Hamas-propaganda dagelijks in NOS-journaal.

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 18:42 UTC]

R to @BasBelderMEP: “In Gaza wordt de humanitaire hulp voor de burgerbevolking gestolen door Hamas. Hamas schiet ook op de eigen bevolking, desinformeert, manipuleert en vermoordt Gazanen. Niks daarover in het NOS-journaal. Het wordt immers door Hamas ontkend.”

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 18:42 UTC]

R to @BasBelderMEP: “Waarom mag antisemitisme in de openbare ruimte wel en ander racisme niet? Dat vindt het NOS-journaal geen nieuws.”

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 18:42 UTC]

Nausicaa Marbe/Telegraaf: “Kijk naar de stations van Nederland. Daar worden op de eerste dag van de Joodse Chanoeka-viering pro-Palestijnse demonstraties gehouden die steun betuigen aan de doelen van Hamas: de uitroeiing van Joden en Israël. Om onbegrijpelijke redenen…
<p>
nitter.cz/BasBelderMEP/status/
</p>

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 18:48 UTC]

R to @BasBelderMEP: -of is de volledige capitulatie nabij- grijpen politie en justitie niet in. Hoe zit dat? Hoe verhoudt zich die ontbrekende regie op de antisemitische agressie in het land tot de gratuite oproepen van politici en burgemeesters tegen polarisatie?”

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 18:48 UTC]

“Israël bekommert zich juist meer dan wie ook om het lot van burgers”, citeert NRC op vp expert prof. Kobi Michael (INSS). “Welk ander land waarschuwt vooraf dat een bepaalde plaats wordt gebombardeerd?”

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 16:19 UTC]

Onderschat vierjarigen niet! (Met knipoog naar kleinzoon Jerome) Enthousiaste kunsthistorica wees haar vierjarig zoontje in Teylers Museum te Haarlem op wat ze zagen. In schilderzaal op een werk met koeien, waarop haar zoontje zegt: ‘Mama, ophouden nu, ik heb zelf ogen’./NRC/ikje

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 16:46 UTC]

Mooi artikel dat maar weer eens de flagrante leugen weerlegt van de demonisering van Israel als 'apartheidsstaat'. Leuke tip trouwens voor de Nederlandse media deze "Captain Ella" ook eens te interviewen. Zou hun blik op de realiteit scherpen.
<p>
nitter.cz/NZZ/status/173265593
</p>

🐦🔗: nitter.cz/BasBelderMEP/status/

[2023-12-08 08:56 UTC]

Show older
Mastodon

A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU. Powered by PleromaBot, Nitter and NoLog.cz.